Lukáš Machalický, Robert Šalanda: Dvě jsou víc než jedna

date of exhibition: 2018/08/02 - 2018/09/02
institution: Entrance Gallery
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Ačkoli Lukáš Machalický a Robert Šalanda spolu dlouhodobě úzce spolupracují (ať už v rámci provozu galerie SPZ, vedení malířského ateliéru na AVU nebo dílčích projektů), Dvě jsou víc než jedna, je překvapivě jejich první v pravém slova smyslu společná výstava. Jejím ústředním aspektem pak je moment balancování: vědomá i podvědomá snaha o udržení křehkého ekvilibria mezi banalitou a vážností, mezi individuální autorskou integritou a napojením se jeden na druhého, mezi precizností a chybou. Obraz je rozbitý, nedrží pohromadě. Ve zdi po něm zbyla roztlemená díra, je potřeba ji ucpat…