Tomáš Ungár: Ve slovech se žije (fotografie)

date of exhibition: 2011/10/04 - 2011/11/01
institution: Divadlo hudby
type of exhibition: autorská