Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace

date of exhibition: 2019/05/15 - 2019/07/28
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní