Československý socialistický realismus

person, born
Bílek František, 1. 10. 1907
Čermáková Alena, 28. 2. 1926
Čumpelík Jan, 28. 1. 1895
Hoser Bedřich, 27. 5. 1885
Schoř Jaromír, 12. 6. 1912