Phases

date of exhibition: 1969/07/12 - 1969/08/17
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní