Česká kresba 15, Vladimír Novák

date of exhibition: 2003/11/14 - 2004/01/11
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská