Pavel Preisner: Strašák v zelí rukuje, Kresby 2000

date of exhibition: 2000/10/31 - 2000/11/26
institution: Grafický kabinet
type of exhibition: autorská