Radoslav Kratina: Transformovatelné objekty

date of exhibition: 1996/09/14 - 1996/10/29
institution: Vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská