Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch, Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005

date of exhibition: 2005/10/20 - 2006/02/05
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: autorská

notes:
Téměř po patnácti letech se do Olomouce vrací tvorba malíře a kreslíře Radoslava Kutry (1925). Tentokrát u příležitosti jeho velké retrospektivní výstavy. Autor patřil v šedesátých letech minulého století k významným postavám olomoucké kultury. Po jeho odchodu do švýcarského exilu v roce 1968 však jeho bohatá tvorba pomalu upadala pro širokou veřejnost do zapomnění. Poprvé ji českému publiku po letech vynuceného mlčení připomněl v roce 1991 v někdejším Kabinetu grafiky Pavel Zatloukal. Od té doby se však Kutrova tvorba rozrostla o další pozoruhodné polohy. Nehledě k tomu, že se v Olomouci díky pomoci autora a rodiny podařilo poměrně nedávno objevit významný „zapomenutý“ konvolut jeho prací na papíře ze 40.–60. let, které podstatně přispěly k poznání malířova tvůrčího vývoje.
Radoslav Kutra, žák Vlastimila Rady, se v úhrnu svého dosavadního díla podílel na řešení aktuálních problémů, kterými se zabývali či zabývají umělci na východ i na západ od našich hranic, nejméně třikrát. Poprvé to bylo v první polovině 60. let, kdy malíř coby bytostný figuralista reagoval po svém (tedy kvazifigurativně) na vlnu materiálové abstrakce v cyklech Sprituálů, Monologů a Materializací (1963–1965). Podruhé téměř souběžně cyklem Klíče (1963–1966), kdy vědomě a filozoficky originálně navázal na odkaz Mondrianův. Za třetí závažný příspěvek lze pak považovat malířovu tvorbu z posledních let, kdy jeho plátna poprvé po více jak pětašedesáti letech různých experimentů, zjevných vrcholů, ale i nezdarů, doslova vybuchují jako petardy a přitahují diváka svou plodivou energií.
K výstavě vychází bohatě ilustrovaná publikace a v prodeji jsou rovněž dvě autorovy zásadní teoretické práce Slovník školy vidění (Brno, Soliton 2005), Viditelný čas (Praha, Arista 2003)
a také bibliofilie Já a prominent. Z pozůstalosti pétépáka Raimunda Kolmaše.
Radoslav Kutra se tak do své rodné země a města vrací téměř symbolicky nejen jako významný, dnes již česko-švýcarský malíř, ale rovněž jako nevšední teoretik a pedagog, který v roce 1973 založil v Luzernu soukromou školu vidění – Kunstseminar Luzern, již dnes vede jeho žena, malířka Christiane Kutra-Hauri.
K výstavě proběhne dne 20. října v 10.00 hodin v Besedním sále setkání malíře se studenty Univerzity Palackého a 26. října v 16.30 hodin za přítomnosti autora komentovaná prohlídka pro veřejnost. Lektorské oddělení připravilo pro žáky druhého stupně základních škol a střední školy nový animační program „Figura a znak – cesta tam a zase zpátky“. -ld-