Italská kresba 17. století. Sbírka Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci / Italian Drawing of th 17th Century. Collection of Antonín Martin Lublinský in the Research Library in Olomouc

date of exhibition: 2005/09/15 - 2005/11/20
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Salon, Kabinet
Sbírka děkana augustiniánské kanonie v Olomouci a zakladatelské osobnosti moravského barokního malířství Antonína Martina Lublinského (1636–1690), náležející k fondům Vědecké knihovny v Olomouci, nemůže jistě konkurovat velkým kolekcím světových muzeí či galerií, avšak svou skladbou a sběratelskou kontinuitou nesporně překračuje regionální rámec. Vznikla v relativně krátkém období během druhé poloviny 17. století a nacházíme v ní výlučně kresby ze stejné doby nebo tuto dobu krátce předcházející, tedy kresby z rozmezí osmdesátých let 16. století
a roku 1690. V současnosti obsahuje celkem 394 kreseb, zachovaných jak ve formě volných, většinou rozměrných listů, tak ve vázaných albech s charakteristickou barokní adjustací. Podstatnou část sbírky tvoří soubor italské kresby (250 kreseb), který provenienčně reprezentují tři velké okruhy – Florencie, Řím a Benátky. Menší soubor kreseb středoevropské provenience (144 kreseb) navíc obsahuje nejméně dvě desítky kopií podle slavných italských vzorů (Correggio, Reni, Lanfranco, Pietro da Cortona apod.).
Soubor italské kresby je představen reprezentativním výběrem, který se sestává z 97 kreseb ve formě volných listů a 3 kreseb ze svázaných alb, jež jsou nesmírně cenným dobovým dokumentem. Z florentského okruhu byly vybrány kresby Bernardina Pocettiho, Jacopa da Empoli (okruh), Cesara, Vincenza a Pietra Dandiniho a další, z římského pak například kresby Gianlorenza Berniniho (okruh), Pietra da Cortona a Andrey Sacchiho. Spojnici mezi Florencií a Římem tvoří výběr z kreseb Agostina Ciampelliho, které již byly v muzeu souborně představeny (Agostino Ciampelli 1565–1630. Kresby, 22. 6. – 13. 8. 2000). Poslední, a to benátský soubor reprezentují kresby Johanna Carla Lotha, Giuseppa Diamantiniho a Paola Paganiho.
K výstavě v Muzeu umění vychází obsáhlý, bohatě ilustrovaný česko-anglický katalog, v němž se podařilo autorsky určit a zhodnotit převážnou část vzácného fondu a zpřístupnit jej tak pro veřejnost.
-mk-mt-