Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2005

date of exhibition: 2005/11/04 - 2006/01/01
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: kolektivní

notes:
vítěz: Kateřina Šedá