Jana a Otto Bebárovi: Keramika a kresby

date of exhibition: 1989/03/08 - 1989/04/09
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: kolektivní