Miloslav Holý: Dny v krajině

date of exhibition: 1961/01/06 - 1961/01/29
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: autorská