České exlibris od počátků do roku 1920

date of exhibition: 2006/02/02 - 2006/04/30
institution: Místodržitelský palác, ambit
type of exhibition: kolektivní