České sochařství 1948 - 1988

date of exhibition: 1989/07/13 - 1989/10/29
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
velký a malý sál KVM
Výstavu uvede Pavel Zatloukal
V hudebním programu vystoupí soubor Consonata Moravica