B.S.Urban: A.S.Urbanová

date of exhibition: 1974/05/07 - 1974/06/09
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní