Brněnské urbanistické dny (Bienále urbanismu): O návratu citu do města

date of exhibition: 2005/04/13 - 2005/05/11
institution: Galerie U dobrého pastýře
type of exhibition: kolektivní