Pavel Kostrhun: Sochy a kresby

date of exhibition: 2005/06/22 - 2005/07/20
institution: Galerie U dobrého pastýře
type of exhibition: autorská