Přírůstky 1982-1984

date of exhibition: 1985/01/10 - 1985/02/24
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní