Pavel Opočenský

date of exhibition: 1996
institution: Galerie Pod kamennou žábou
type of exhibition: autorská