Max Švabinský: Grafika a kresby z let 1943 - 1948

date of exhibition: 1948/10/12 - 1948/11/28
institution: Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky
type of exhibition: autorská