Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century

date of exhibition: 2005/06/22 - 2005/09/25
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní