Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century

date of exhibition: 2005/07/01 - 2005/10/09
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: kolektivní