Borské sklo 1945 - 1980: Ohlédnutí za nedávnou minulostí novoborského sklářství

date of exhibition: 2005/06/24 - 2005/09/04
institution: Sklářské muzeum v Novém Boru
type of exhibition: kolektivní