Přednáška z 1. cyklu Evropské dědictví I. Skandinávie: Muzea Skandinávie

date of exhibition: 2005/09/14
institution: Dějiny královského města Kolína
type of exhibition: performace/akce