Max Švabinský: Soubor malířského a grafického díla 1948 - 1958

date of exhibition: 1958/07 - 1958/09
institution: Mánes
type of exhibition: autorská