Max Švabinský: Soubor grafiky z let 1948 - 1958

date of exhibition: 1958/09/28 - 1958/11/09
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská