Max Švabinský: Grafika

date of exhibition: 1973/05/24 - 1973/06
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava pořádána v roce 100. výročí umělcova narození; účinkující: Karel Křemánek, prof. Ant. Brejcha, na programu B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů. Po vernisáži promítnut v klubovně galerie krátký film o životě a díle M. Švabinského.