Tomáš Švéda: Malba - kresba

date of exhibition: 2004/10/21 - 2004/11/28
institution: Dům umění
type of exhibition: autorská

notes:
Jedná se o přehlídku obrazů a kreseb zakládajícího člena volného sdružení 12/15 Pozdě, ale přece - Tomáše Švédy (1947), která proběhne ve třech českých galeriích. Po zlínské premiéře začátkem příštího roku se uskuteční její reprízy ještě v Galerii Brno ( únor-březen) a v Galerii umění v Karlových Varech (duben-květen).
Expozice je v podstatě retrospektivní přehlídkou, která zahrnuje autorovy obrazy z posledních dvaceti let a kresby z období 1989-2004. Důraz je přitom kladen jednak na práce vzniklé ve druhé polovině 80. let, tj. v období, kdy se vedle kresby a grafiky začal plně věnovat i malbě. Snad nejdůležitější součástí přehlídky jsou díla vytvořená v posledních letech, od počátku našeho století. Jsou to malby a kresby, které se v jistém smyslu výtvarně vzájemně sbližují. Senzuálně světelná kvalita barvy již u nich není, jako v minulých letech, tolik svazována systémem kresby, která se sama stává až jakýmsi průhledným (barevným) předivem, účastným na procesu spiritualizace jeho malby.
Důležitou součástí přehlídky je i obsáhlý výstavní katalog, který vůbec poprvé soustavně odborně zpracovává celou dosavadní tvorbu Tomáše Švédy a všechny vystavené obrazy a kresby jsou v něm barevně reprodukovány.