Zahájení Roku Švabinského slavnostním zasedáním Městského národního výboru v Kroměříži a Výboru pro oslavy Maxe Švabinského

date of exhibition: 1973/01/31
institution: Kroměříž
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
součást pořadu Švabinského roku u příležitosti 100. výročí narození Maxe Švabinského