Max Švabinský 1873 - 1962: Grafika

person, born
Švabinský Max, 17. 9. 1873