Beseda KPVU

date of exhibition: 1996/03/13
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
Evangelistář Zábrdovický