Přednáška s diapozitivy

date of exhibition: 1996/03/19
institution: Muzeum umění Olomouc
type of exhibition: přednáška/projev