Milan Vícha: Portréty, akty

date of exhibition: 2005/10/05 - 2005/11/27
institution: Muzeum Příbor, Refektář
type of exhibition: autorská