Salon obce architektů 2005

date of exhibition: 2005/11/30 - 2005/12/15
institution: Městská výstavní síň
type of exhibition: kolektivní