České umění 19. století

date of exhibition: stálá expozice - 2006/01/15
institution: Zámek Troja
type of exhibition: kolektivní