Jan Chovanec: Lidé, které jsem spatřil na ulici

date of exhibition: 2005/09/19 - 2006/03/30
institution: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
type of exhibition: autorská