RIDS - VŠUP - Ateliér skla Bruce Chao, Ateliér skla v architektuře Mariana Karla

date of exhibition: 2005/10/05 - 2005/10/29
institution: Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP)
type of exhibition: kolektivní