Petr Císařovský: Sochy, Henryk Czesnik: Obrazy, Konfrontace 3

date of exhibition: 2005/10/05 - 2005/11/05
institution: Polský institut Praha
type of exhibition: kolektivní