Laďa Gažiová: Tralala

date of exhibition: 2005/10/11 - 2005/11/10
institution: Entrance Gallery, Karlin Studios
type of exhibition: autorská

notes:
Cyklus obrazů, sprej na plátně, 2005
Ladislava Gažiová pracuje se sociálně-politickými tématy, které zpracovává s určitou dávkou ironie, až cynismu. Inspiruje ji komiks, popkultura, subkultura, graffity, street art, ale i orientální ornamentalismus. Závažná či nezávažná témata mění sprejovou technikou na podivuhodnou podívanou, kterou prostupuje melancholie a temnota. Prolínání hrůzných výjevů s poetickými ji spojuje s literaturou amerického spisovatele Huberta Selbyho Jr., jehož knihy jsou také hlavním zdrojem inspirace nové série obrazů s názvem Tralala. Tralala je postava z kultovního románu Poslední odbočka na Brooklyn od Huberta Selbyho Jr. Svět, ve kterém se Selbyho příběhy odehrávají je peklem, světem nevědomosti, drogových závislostí, zkaženosti a násilí. Soucit, láska, pomoc druhému tu nemají místo, všechno lidské konání směřuje jen k jednomu cíli – přežít. Selby ale u svých postav přiznává, že cynismus, brutalita a bezcitnost jsou jen maskou, která zakrývá strach z lidské existence. Takovýto strach a ztrátu iluzí prožívají i postavy Laďiných obrazů.
zdroj - www.entrancegallery.com