Petr Lysáček: lysacek@post.cz

date of exhibition: 2009/08/14 - 2009/10/04
institution: Dům umění
type of exhibition: autorská

notes:
Tvorba a činnost doc. Petra Lysáčka je úzce svázaná s ostravským regionem. Nejen jako pedagog na nynější Fakultě umění, ale také jako kurátor a organizátor uměleckých akcí se zásadně zasloužil o rozvoj kulturního života Ostravska. Jeho vklad je zejména v oblasti volného umění a vlastní tvorby. Jako umělec a performer nesmiřitelně vystupuje v boji s banalitou a v pozici sociologického kritika se často dostává na ostří hranu. Zřejmý je umělcův posun k zjednodušení a radikálnosti výpovědi, zpochybnění hry vzniku uměleckého artefaktu. Údernost realizací, většinou na pomezí readymadu či recyklace něčeho, co jiný již „předpřipravil“, ve spojení s provokativní sociologickou ironií patří k významným prvkům na české výtvarné scéně, což dokumentuje četné zařazování Petr Lysáčka do přehlídek našeho umění.
Koncepce připravované přehlídky se zaměří na představení tvorby současné, s nutnými ohlasy jeho staršího díla. Petr Lysáček doposud neměl v Ostravě dostatečně reprezentativní možnost uvést své dílo, a proto také bude snahou této výstavy segmentový pohled zpět. Kurátorem výstavy je MgA. František Kowolowski.
Jiří Jůza