Člověk - nástroj - hudba

date of exhibition: stálá expozice
institution: České muzeum hudby
type of exhibition: kolektivní