Podoby Bedřicha Smetany

date of exhibition: 2005/03/03 - 2006/02/28
institution: Muzeum Bedřicha Smetany
type of exhibition: kolektivní