Dějiny Židů v Čechách a na Moravě - 1. část

date of exhibition: stálá expozice
institution: Maiselova synagoga
type of exhibition: kolektivní