Mezinárodní sympozia keramiky Bechyně - významní tvůrci, nejvýraznější podněty (1966 - 2002)

date of exhibition: stálá expozice
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: symposium/seminář