Pamatují Napoleona

date of exhibition: 2005/06/03 - 2005/12/31
institution: Muzeum města Brna
type of exhibition: kolektivní