Regionální obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století

date of exhibition: 2005
institution: Regionální muzeum
type of exhibition: kolektivní