České sochařství 20. století

date of exhibition: stálá expozice
institution: Zámecká jízdárna
type of exhibition: kolektivní