Iris a Martin Střechovských - rytiny a tisky grafických listů

date of exhibition: stálá expozice
institution: Galerie rytin
type of exhibition: kolektivní