České umění 2. pol. 20. stol. ze sb. GUKV

date of exhibition: stálá expozice
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní